CLOUD COMPUTING AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se tématu "Cloud Computing". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte podpory RSS.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

02.03.09

Cloud Computing & Google Apps

Next Futures Cafe - Cloud Computing & Google Apps
Vystaveno 19. ledna 2009.
Zpráva je zajímavá zejména tím, že uvádí odkazy na dvě adresy:
- jeden pro zákaznický pohled:
"Stephen Fry explains the principles of cloud computing and recommends a few services".
http://www.stephenfry.com/blog/2008/10/04/cloud-computing/
- a druhý pro podnikový pohled:
"Storm warning for cloud computing"
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7421099.stm.
Více se dozvíte na této adrese.