CLOUD COMPUTING AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se tématu "Cloud Computing". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte podpory RSS.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

02.03.09

Jak pochopit a uchopit cloud computing

Pod tímto názvem opublikoval časopis IT Systems zajímavý článek ing. Rity Pužmanové, věnovaný cloud computingu. V úvodu se praví:
"Cloud computing je často představován jako revoluční změna ve výpočetních systémech, jako budoucí generace úzce spolupracujících systémů, které dnes označujeme jako grid, ovšem s tím rozdílem, že půjde o komerční využití. Výrazný mediální zájem o tuto problematiku je podpořen nabízenými komerčními službami velkých poskytovatelů jako Amazon nebo Google či dodavatelů jako IBM, Intel nebo Microsoft."
Cituji za závěru:
"Cloud computing se zatím využívá především v USA a do Evropy se teprve dostává. Nicméně i v domácích podmínkách se pracuje na otázkách souvisejících s cloud computingem jakožto možným rozšířením národního a mezinárodního gridu EGEE budovaného a využívaného za přispění evropských prostředků a dostupného uživatelům ve výzkumných a vzdělávacích institucích prostřednictvím národních sítí pro výzkum a panevropské sítě GÉANT. V naší republice se touto oblastí intenzivně zabývá sdružení CESNET a jeho součást, brněnské MetaCentrum (zapojené rovněž do projektu EGEE), které v současné době virtualizuje svoji infrastrukturu způsobem připomínajícím v mnohém cloud computing."
Celý text článku najdete na TÉTO adrese.