CLOUD COMPUTING AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se tématu "Cloud Computing". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte podpory RSS.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.09.09

Informace o obsahu časopisu Systémová integrace 2/09

Druhé číslo letošního ročníku (SI 2/09) bych bez zaváhání nazval malou
učebnicí informačního managementu a systémové integrace.
Články představují komplexní pohledy na danou problematiku.
Názvy článků:

- Řízení získané hodnoty v podnikové informatice

- eJustice jako jeden ze základních kamenů eGovemmentu v ČR …

- Obchodní modely Software as a Service

Methods and tools for data and software integration Enterprise Service Bus

- Cloud Computing

- Člověk a informační systém

- Sestavení projektového týmu (Porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik)

- From Web 2.0 to Enterprise Web 2.0 and to Enterprise 2.0

- Možné IT strategie v době hospodářské krize – ohlédnutí za Systémovou integrací 2009

Málo kdy se v jednom výtisku odborného časopisu soustředí tolik
navazujících kvalitních pohledů na aktuální problematiku řízení ICT.
Blahopřeji redakční radě SI, především jejímu předsedovi J. Pourovi.
----------------------------------------------------------------

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
Systémová integrace, CHIP, ComputerWorld, CIO Business World,
Security World, ITSystems, Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD,
Jak na počítač, Počítač pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC,
Connect!, Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto,
FOTOlife, Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------