CLOUD COMPUTING AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se tématu "Cloud Computing". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte podpory RSS.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.10.09

ITSystems 10/09

www.systemonline.cz
Podnikové transakce v éře cloud computingu
Co je třeba řešit v souvislosti s datovými schránkami
Kritická místa ERP projektů
Máte důvod přejít na ITIL v3?
Připravované novinky v Microsoft Office 2010
(Bonus aka) Přehled nadstavbových řešení pro datové schránky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 
 

24.10.09

CIO Business World 11/09

www.cio.cz
Bezpečnost v oblacích - CC do služeb bezpečnosti
IT projekt století: Státní pokladna
Sjednocená komunikace v mediální sféře
Přehled řešení pro daaové schránky
Do čeho půjdou investice v roce 2010
(Bonus aka) Příloha: ERP Podnikové informační systémy
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

16.10.09

Cloud computing - pozor na nevýhody nového trendu - Informace - Katolický

Dobrý den přátelé!
Tato zpráva se týká jedné z perspektivních strategických technologií
v oblasti ICT - "Cloud computingu", který se umístil na druhém místě
v žebříčku Top 10 strategických technologií pro rok 2009 (Gartner).

Cloud computing je nové paradigma, ve kterém třetí strany, i poskytovatelé
cloud služeb
(cloud service províders, CSP; dále jen poskytovatelé), nabízejí
různé hardwarové
a softwarové služby. Proto bývá  CC definován jako poskytování
škálovatelných
schopností výpočetní techniky, které jsou k dispozici na
dálku a přes internet, a mohou
být poskytovány v rámci firmy (private cloud)
nebo třetí m stranou (public cloud).
Cloud služby (dále jen služby) mohou zahrnovat aplikace, například řízení
vztahů se
zákazníky , nebo infrastrukturu (uchování dat, výpočetní výkon
procesoru čí poskytování vývojových platforem).
Služby mohou být zajišťovány flexibilné
tak, aby doplňovaly základní firemní
infrastrukturu po delší či krátké období a bylo
možné reagovat na nestandardní
kapacitní požadavky.
Klíčové příklady spojené s  aplikace týkající se cloud k computingu jsou: 
- aplikační hosting pro nižší až středně komplexní aplikace,

- zálohování a ukládání dat, 
- obnova po havárii,
- vysoce výkonné počítačové systémy, které zpoždění sítě významně nezasáhne,
- prototyping a testování. 
Cloud computingu se přehledně věnuje Tomáš Kudělka ve svém
článku, opublikovaném v časopise CONNECT! 11/09:
Cituji z článku:
Dopad na organizaci - Co musíte zvážit před přijetím cloud computingu
Mezi hlavní výhody patří
- Lepší cashflow a vétší finanční transparentnost
- Spolupráce a sdílení schopností
- Rychlé poskytování a pružné škálování služeb
- Nižší režijní náklady na řízení
- IT funkce může sladovat kompetence
- Přínosy pro životní prostředí
Existují však i nevýhody
- Nedostatek transparentnosti a souladu s pravidly a zákony 
- Vlastnictví dat a duševniho majetku
- Ochrana osobních údajů a její důsledky 
- Vyšetřování nevhodné nebo nezákonné k činnosti může být
neekonomické
- Omezná rychlost a dostupnost
- Rizika týkající kontinuity podnikání vašeho poskytovatele 
a obnovení činnosti po havárii
- Širokopásmové připojení a další serv isní náklady
- Omezme záruka na úroveň služeb
- Modely pro komplexní licencování a účtování 
- Omezená schopnost přizpůsobit a modernizovat
- Lock-in na straně prodejce a závislosti
Často existuje omezená interoperabilita mezi cloud poskytovateli
v oblastí softwarových služeb. Přenosnost obecné také není
bezproblémová. Přesto můžete čelit ztrátě dat v  přípádě jejich
likvidace nebo chyby třetí strany páde jejich likvidace nebo chyby
třetí strany.
Zdroj: časopis CONNECT 11/09
Tomáš Kudělka, KPMG ČR
Zdraví vás Arnošt Katolický
---------------------------------------