CLOUD COMPUTING AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se tématu "Cloud Computing". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte podpory RSS.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

04.06.11

ITSystems 5/11

www.systemonline.cz
Firemní procesy – 1.díl – úvod do problematiky
Cloud computing jako alternativa pro malé a střední firmy
Grafické metody pro kontrolu procesů – moderní řízení kvality
Data management pod lupou
ISSS 2011 – přehlídka osobností a diskuse „jak dál“
(Bonus aka( Jak se rodí firemní data mining

02.06.11

Up in the Air: Cloud-based BPM Solutions

Zajímavý článek na téma: BPM a Cloud Computing najdete na dále uvedené adrese. Z článku cituji jeden odstavec:

"BPM has some advantages over other types of solutions when it comes to cloud deployment. BPM is a relatively new class of application, so products are generally already crafted for web-based usage. For the same reason, there are not a large number of “legacy” users who would require retraining. Finally, BPM databases are often not as huge as those of ERP systems or other big software suites, so latency is less of an issue (but not entirely irrelevant, as I’ll explain shortly)."

Celý článek najdete na adrese:

http://www.itbriefcase.net/up-in-the-air-cloud-based-bpm-solutions

01.06.11

Cloud Computing - paktická příručka - recenze

Na následující adrese jsem vystavil podrobnou recenzi knihy o Cloud Computingu, vydané v CPressu v roce 2011: http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm
Cloud computing je všude. Otevřete libovolný technický časopis nebo navštivte téměř jakýkoli web či blog z oboru IT a určité tam naleznete něco o cloud computingu. Z cloud computingu se v posledních letech stalo módní téma. Pracovníci na různých pozicích organizace by se s ním měli seznámit z odlišných úhlů. Kniha vysvětluje základní principy cloud computingu a postupy, kterými mohou společnosti používat příslušné nástroje.
Obsah knihy je rozdělen do 3 části
Část I: Začínáme 
Část II: Technologie cloud computingu 
Část III: Cloud computinq v praví 
Seznam kapitol
- Základy cloud computingu
- Vaše organizace a cloud computing
- Cloud computing s obry. 
- Argumenty pro přechod podniku na cloud 
- Hardware a infrastruktura 
- Přístup ke cloudu
- Úložiště cloudu
- Standardy… 
- Software jako služba.
- Software plus služby. 
- Vývoj aplikací. 
- Lokální cloudy a tencí klienti
- Přechod do cloudu
- Optimální postupy a budoucnost cloud computingu
- Slovníček pojmů, dodavatelé a zdroje informací. 
- Rejstřík Kniha poslouží každému, kdo nedávno poprvé zaslechl termín „cloud computing“ a potřebuje vědět, co to je a jak to lze využít.  Knihu rovněž upotřebí vrcholový management, vedoucí oddělení, analytici a profesionálové IT různých specializací.  Oddělení IT může využít cloud k podpoře firemních cílů, ale díky správně zvolenému řešení cloudu může také omezit čas strávený údržbou serverů a klientů, např. instalací softwarových oprav a aktualizací. Místo toho může věnovat více času inovativním činnostem, které přispívají k lepší prosperitě firmy. 
Kniha pomůže porozumět cloud computingu i pracovníkům z jiných oddělení. Přechod z tradiční síťové infrastruktury na řešení cloudu může být pro některé zaměstnance těžký. Informace o jednotlivých rolích, prvcích řešení a důvodech změny mohou tento přechod usnadnit.
http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm )