CLOUD COMPUTING AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se tématu "Cloud Computing". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte podpory RSS.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

01.06.11

Cloud Computing - paktická příručka - recenze

Na následující adrese jsem vystavil podrobnou recenzi knihy o Cloud Computingu, vydané v CPressu v roce 2011: http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm
Cloud computing je všude. Otevřete libovolný technický časopis nebo navštivte téměř jakýkoli web či blog z oboru IT a určité tam naleznete něco o cloud computingu. Z cloud computingu se v posledních letech stalo módní téma. Pracovníci na různých pozicích organizace by se s ním měli seznámit z odlišných úhlů. Kniha vysvětluje základní principy cloud computingu a postupy, kterými mohou společnosti používat příslušné nástroje.
Obsah knihy je rozdělen do 3 části
Část I: Začínáme 
Část II: Technologie cloud computingu 
Část III: Cloud computinq v praví 
Seznam kapitol
- Základy cloud computingu
- Vaše organizace a cloud computing
- Cloud computing s obry. 
- Argumenty pro přechod podniku na cloud 
- Hardware a infrastruktura 
- Přístup ke cloudu
- Úložiště cloudu
- Standardy… 
- Software jako služba.
- Software plus služby. 
- Vývoj aplikací. 
- Lokální cloudy a tencí klienti
- Přechod do cloudu
- Optimální postupy a budoucnost cloud computingu
- Slovníček pojmů, dodavatelé a zdroje informací. 
- Rejstřík Kniha poslouží každému, kdo nedávno poprvé zaslechl termín „cloud computing“ a potřebuje vědět, co to je a jak to lze využít.  Knihu rovněž upotřebí vrcholový management, vedoucí oddělení, analytici a profesionálové IT různých specializací.  Oddělení IT může využít cloud k podpoře firemních cílů, ale díky správně zvolenému řešení cloudu může také omezit čas strávený údržbou serverů a klientů, např. instalací softwarových oprav a aktualizací. Místo toho může věnovat více času inovativním činnostem, které přispívají k lepší prosperitě firmy. 
Kniha pomůže porozumět cloud computingu i pracovníkům z jiných oddělení. Přechod z tradiční síťové infrastruktury na řešení cloudu může být pro některé zaměstnance těžký. Informace o jednotlivých rolích, prvcích řešení a důvodech změny mohou tento přechod usnadnit.
http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm )